Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Βασικές αρχές δασοπυρόσβεσης


Το παρόν έντυπο επιμελήθηκε από τον εθελοντή Αρχιπυροσβέστη Φιλιππόπουλο Νίκο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Ομάδας Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Εκάλης.  


http://www.oedd.gr/pdf/dasikes.pdf
Για online εκπαίδευση κάνε κλικ εδώ!