Διοικητικό συμβούλιο

Τη Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 ο ΕΟΣ Λιτοχώρου συγκάλεσε τακτική γενική συνέλευση όπου εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο όπως ορίζει το καταστατικό του συλλόγου. 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκρότησε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Διαμαντόπουλος Βασίλης
Αντιπρόεδρος: Λάμπρου Γιώργος
Γραμματέας: Νίκα Ευαγγελία

Ταμίας: Κεσιτζόγλου Τριαντάφυλλος
Έφορος Αναβάσεων: Τσαρδούνης Γιώργος
Έφορος Υλικών: Μαρινίδης Χρήστος
Μέλος: Νίκας Νίκος
Μέλος: Μπουντόλας Γιάννης

Η θητεία του είναι 2 (δύο) χρόνια.