Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2012

Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2012
 Από 29/9/2012 μέχρι 4/11/2012
Τηλ. Επικοινωνίας: 697 4335 299,  697 1953 136  &  235 2082 444
Ο Ε.Ο.Σ. Λιτοχώρου πραγματοποιεί Σχολή Αναρρίχησης βράχου βάση του κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.). Η σχολή αναγνωρίζεται από την Ε.Ο.Ο.Α. και οι απόφοιτοι της μπορούν να συνεχίσουν στην επόμενη σχολή Μέσου Επιπέδου της Ε.Ο.Ο.Α. καθώς και στις ανώτερες σχολές της ορειβατικής εκπαίδευσης.

Στη Σχολή όλοι/ες όσοι/ες είναι μέλη συλλόγου μέλους της Ε.Ο.Ο.Α. και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

Μόνη προϋπόθεση την καλή φυσική κατάσταση που πιστοποιείται με ιατρικη βεβαίωση καλής υγείας.
Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται   το φθινόπωρο, σε 5 Σαββατοκύριακα. Παρέχεται όλος ο εξοπλισμός (σχοινιά, κράνη, μπωντριέ, κλπ.) και η ασφάλεια ζωής των εκπαιδευομένων για όλη τη διάρκεια της Σχολής. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο απαραίτητος προσωπικός εξοπλισμός (αναρριχητικά παπούτσια, ρουχισμός κ.ά.), οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις σε τυχόν καταλύματα.

Εκπαιδευτής της Σχολής ορίζεται ο Μαρινίδης Χαράλαμπος Εκπαιδευτής Ορειβασίας-Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης
Θεωρία
1.Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για ενασχόληση με την αναρρίχηση).
2.Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης (Σχοινιά, ζώνες, συσκευές, σετ).
3.Αναρριχητικοί οδηγοί (Περιγραφή, ανάλυση).
4. Διατροφή (Στο πεδίο, πριν κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης και μετά).
5.Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Μελέτη διαδρομών από τον αναρριχητικό οδηγό, επιλογή υλικών).
6.Αναγνώριση ρελέ και επισφαλών ρελέ – εξοπλισμός.
7.Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς (Εγκατάλειψη, τραυματισμός).
8.Πρώτες βοήθειες (Βασικές αρχές).
9.Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές).
10.Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
11.Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου της Ελλάδας (Βαράσοβα, Μετέωρα κλπ., γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία της φύσης).
12.Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική
1.Βασική στάση σώματος στην Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου.
2.Τεχνικές Αναρρίχησης.
3.Εξοπλισμός.
4.Κόμποι (Δέσιμο στο μποντριέ, Δέσιμο σχοινιών, Ολόκληρη Ψαλιδιά).
5.Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (Επικεφαλής, δεύτερος, top-rope) με αυτομπλοκαριζόμενες συσκευές και μη.
6.Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινί-τραβέρσες-boulder.
7.Πτώσεις (Επίδειξη, εκμάθηση σε αρνητικό βράχο ή πίστα αναρρίχησης).
8.Χειρισμοί σχοινιών (Περίπτωση μονού σχοινιού).
9.Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας).
10.Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m.
11.Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος, boulder).
12.Βελτίωση τεχνικής (Τεχνικές twist-lock, ξεκούρασης, σκέψη και αυτοσυγκέντρωση πάνω στη διαδρομή).
13.Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού).
14.Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Περιπτώσεις μιας σχοινιάς μόνο).
15.Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Ψυχολογική και Σωματική
προετοιμασία).
    16.            Η επιλογή του σχοινοσυντρόφου (κριτήρια και προβληματισμοί).

Πρόγραμμα Σχολής
29-30/9/2012 Λιτόχωρο
6-7/10/2012 Λουτράκι Αριδαίας
13-14/10/2012 Μετέωρα
20-21/10/2012 Ηρακλείτσα Καβάλας
3-4/11/2012 Ζηλνιά Όλυμπος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
  1. Φωτοτυπία ταυτότητας 
  2. Πρόσφατη βεβαίωση καλής υγείας από καρδιολόγο ή παθολόγο ή γενικό γιατρό
  3. Δύο φωτογραφίες
  4. Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο συλλόγου
  5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ατυχήματος ( Σύλλογος )