Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Πλήρωση θέσης υπαλλήλου του γραφείου

Μετά από απόφαση της συνέλευσης του Δ.Σ. του συλλόγου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, πληρώθηκε η θέση του υπαλλήλου του γραφείου για την περίοδο 23 Ιουνίου - 7 Σεπτεμβρίου.
Ο γ.γ. του συλλόγου,
Δημήτρης Μανουσιάκης