Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Κανονισμός Εθνικού Δρυμού Ολύμπου


Η είσοδος στον Εθνικό Δρυμό επιτρέπεται μόνον από τους υπάρχοντες δρόμους και η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο στα διαμορφωμένα μονοπάτια, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.  

 Δεν επιτρέπεται :
- H είσοδος χωρίς συνοδό σε παιδιά κάτω των 14 ετών.
- H στάθμευση σε άλλους χώρους εκτός των ειδικών χώρων στάθμευσης.
- H κοπή δέντρων, η μεταφορά φυτοχώματος, το ξερίζωμα και η συλλογή θάμνων, φυτών ή σπόρων.
- Tο άναμμα φωτιάς και η κατασκήνωση στην ύπαιθρο.
- Tο κυνήγι κάθε ζώου με οποιοδήποτε μέσο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- H καταστροφή και η συλλογή φωλιών, αυγών ή νεοσσών και γενικότερα η ενόχληση και καταστροφή ειδών της πανίδας.
- H πρόσκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς.
H ελεύθερη κυκλοφορία οποιωνδήποτε ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες.Ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου προστατεύεται με ειδική νομοθεσία. Για τους παραβάτες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, του Ν.Δ. 996/1971, και των Νόμων 177/1975, 998/1979, 1650/1986, 2742/1996 και 3044/2002.